Cách vẽ người cổ trang phiên bản animeNxmx,

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve