Cách vẽ mắt với chức năng clipping (cắt đoạn) trên IbisPaintX | Cách copy mắt, chuyển màu mắt

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve