Cách Vẽ Mắt và Makeup Đơn Giản / Beginner Eyeliner & Makeup Tutorial▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽OPEN ME ▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
Gửi ý tưởng video tiếp theo/ Video suggestions/ Q&A:
Mạng xã hội/ Social media:
Instagram ⇨ instagram.com/hamyyng
Facebook ⇨ HàMy Nguyễn
Snapchat ⇨ Hamyyng
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve