Cách vẽ mắt p2 :b (muốn mị vẽ kiểu mắt nào thì comment số thứ tự của mắt đó trong gacha life nhen)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve