Cách vẽ lam trạm trên ibis paintHello mn đây là video mình đã làm nhưng vì mình vô tình xóa mất nên mình tải lại
Chúc mn xem video vui vẻ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve