Cách vẽ ký hiệu vuông góc trong Sketchpad | How to make a right angle on Geometer's SketchpadMẹo nhỏ để vẽ ký hiệu vuông góc trong Sketchpad.
Facebook:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve