CÁCH VẼ HÌNH CHỮA NHẬT TRONG AUTOCADVẽ hình chữ nhật và các biến thể của nó như hình chữ nhật vát mép, hình chữ nhật bo góc và hình chữ nhật cò độ dày nét.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve