Cách vẽ đá_05Chì màu Prismacolor Premier trên giấy Strathmore Toned Tan.
Ảnh mẫu của Sally Robertson
Tài trợ bởi Moko Shop:
+
+
+
+ Music: www.bensound.com
—————————————————————————–
Face:
Instagram:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve