cách vẽ 2 đồ thị trên cùng 1 biểu đồcách vẽ 2 đồ thị trên cùng 1 biểu đồ.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve