Cách trồng lan ngọc thạch. sơn cầmgiá thể gồm than củi, xơ dừa khô, phân trâu khô. 1 cục gỗ ở giữa
treo giàn cao 2,5m che lưới xanh, tưới nhiều ẩm.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep