Cách thay đổi kích thước size cho file ảnh bất kỳ.Hướng dẫn thay đổi kích thước file ảnh bằng lệnh image size, giúp tự học photoshop.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe