Cách sử dụng ampli tăng bass nghe hay chỉ cần Tụ TV cũ. increase power to speakersCách Sử dụng ampli âm thanh tốt hơn với tận dụng tụ cũ TiVi. Tăng bass cho loa, tăng công suất ampli, tăng hiệu suất làm việc cho ampli. mẹo phát minh sử dụng tụ cũ 330uF hoặc 560uf/450v. âm thanh sẽ hay hơn nhiều.
Hướng dẫn điện tử, trò chơi, làm đồ chơi sáng tạo lý thú
– google+:
– Facebook:
– twitter:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe