Cách hack đấu trường thú 2017✔ (Đổi Trang Phục, Hack Combo, Full Nhân Vật)Đổi trang phục bấm nút: X,Z,S, Enter (riêng Enter phải có ACP)
Link Full nhân vật:
Link chế độ ACP:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri