Cách hạch toán mua hàng nhập khẩu không qua kho trên phần mềm MISA SME.NET 2017Cách hạch toán mua hàng nhập khẩu không qua kho trên phần mềm MISA SME.NET 2017
– Học kế toán trên phần mềm MISA, FAST, BRAVO, EXCEL ..Học trên số liệu, chứng từ công ty,…. Kế toán trưởng cầm tay chỉ việc, xem chi tiết tại đây:
– Bạn vừa xem video Hướng dẫn sử dụng MISA 2017

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc