Cách đoạn trừ tâm bất thiện để buông bỏ phiền não

Cách đoạn trừ tâm bất thiện để buông bỏ phiền não


Video được quay ngày 06/11/2019] Xem thêm: Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng | Tu tập tại rừng lần 2 …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu