cách cài driver cho máy tính windows 7 8 xp tự động không cần internetlink để download

Easy Driver Pack 5.2.4.1 Win XP (x32bit): 
Easy Driver Pack 5.2.4.1 Win 7 (x32bit): 
Easy Driver Pack 5.2.4.1 Win 7 (x64bit): 
Easy Driver Pack 5.2.4.1 Win 8 (x64bit): 
Easy Driver Pack 5.2.4.1 Win 8 (x32bit): 

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe