Các phi hành gia tạo ra oxy từ nước tiểu của họ như thế nàoGửi 0.5 kg hàng hóa vào không gian có giá khoảng 10.000 đô la! Chưa tính tiền boa! Vì vậy, làm sao các cơ quan không gian đủ khả năng gửi các nguồn cung …

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem