Các loại hình bảo hiểm IITin tức 24hquanh taII;Các loại hình bảo hiểm IITin tức 24hquanh taII;rải qua quá trình phát triển lâu dài, bảo hiểm ngày nay đã bao gồm nhiều hình thức hết sức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở các tiêu chí khác nhau, chúng ta lại có được các loại hình khác nhau của bảo hiểm. Người ta có thể phân loại dựa trên cơ chế hoạt động, tính chất, đối tượng của bảo hiểm, cũng như có thể dựa theo quy định của pháp luật.
1. Căn cứ vào cơ chế hoạt động của bảo hiểm
Theo tiêu chí này, bảo hiểm có thể phân ra thành:
* Bảo hiểm xã hội (social insurance): là chế độ bảo hiểm của nhà nước, của đoàn thể xã hội hoặc của các công ty nhằm trợ cấp cho các viên chức nhà nước, người làm công… trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, bị chết hoặc tai nạn trong khi làm việc, về hưu.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và đến nay đã được thực hiện ở tất cả các nước trên thế giới. So với các loại hình bảo hiểm khác, đối tượng, chức năng và tính chất của BHXH có những điểm khác biệt. BHXH có một số đặc điểm: có tính chất bắt buộc; hoạt động theo những luật lệ quy định chung; không tính đến những rủi ro cụ thể; không nhằm mục đích kinh doanh… Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập, tập trung nằm ngoài ngân sách Nhà nước, hình thành chủ yếu từ các nguồn đóng góp hay ủng hộ của người lao động, người sử dụng lao động, nhà nước, các tổ chức, cá nhân từ thiện… Theo khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) trong công ước 102 tháng 6/1952 tại Giơnevơ, quỹ BHXH được sử dụng để trợ cấp cho:
– Chăm sóc y tế
– Trợ cấp ốm đau
– Trợ cấp thất nghiệp
– Trợ cấp tuổi già
– Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
– Trợ cấp gia đình
– Trợ cấp sinh đẻ
– Trợ cấp khi tàn phế
– Trợ cấp cho người còn sống (trợ cấp mất người nuôi dưỡng)
Còn theo điều 2 Điều lệ BHXH Việt Nam, BHXH nước ta hiện nay bao gồm 5 chế độ:
– Trợ cấp ốm đau
– Trợ cấp thai sản
– Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
– Trợ cấp hưu trí
– Trợ cấp tử tuất
* Bảo hiểm thương mại (commercial insurance): là loại hình bảo hiểm mang tính chất kinh doanh, kiếm lời. Khác với BHXH, loại hình bảo hiểm này có những đặc điểm: không bắt buộc, có tính đến từng đối tượng, từng rủi ro cụ thể; nhằm mục đích kinh doanh.
Bảo hiểm thương mại hiện nay cũng có rất nhiều loại nghiệp vụ:
– Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu
– Bảo hiểm thân tàu
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
– Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
– Bảo hiểm hàng không
– Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt
– Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
– Bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp đặt
– Bảo hiểm thiệt hại máy móc
– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
– Bảo hiểm tai nạn con người
– Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
– Bảo hiểm cây trồng
– Bảo hiểm chăn nuôi
– Bảo hiểm sắc đẹp
…………
2. Căn cứ vào tính chất của bảo hiểm
Theo tiêu chí phân loại này, chúng ta lại có hai loại bảo hiểm:
* Bảo hiểm nhân thọ (life insurance): là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Thực chất đây là bảo hiểm tính mạng hoặc tuổi thọ của con người nhằm bù đắp cho người được bảo hiểm một khoản tiền khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc khi người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Nói cách khác, bảo hiểm nhân thọ là việc bảo hiểm các rủi ro có liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người. Đối tượng tham gia bảo hiểm nhân thọ rất rộng, bao gồm nhiều người ở các lứa tuổi khác nhau.
Bảo hiểm nhân thọ ngày nay phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, với doanh thu phí bảo hiểm ngày càng lớn, có lẽ bởi vai trò to lớn của nó. Đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình, bảo hiểm nhân thọ giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro, góp phần ổn định cuộc sống. Trên phạm vi rộng, nó góp phần huy động vốn đầu tư từ các nguồn nhàn rỗi, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lạm phát và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Bảo hiểm nhân thọ bao gồm các nghiệp vụ:
– Bảo hiểm trọn đời
– Bảo hiểm sinh kỳ
– Bảo hiểm t
* Bảo hiểm phi nhân thọ (non-life insurance): là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Các nghiệp vụ của bảo hiểm phi nhân thọ cũng hết sức phong phú. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam (ban hành 09/12/2000) thì bảo hiểm phi nhân thọ
nhớ like va sub kênh mình ạliên hệ hỡ trợ
kênh youtube ;
kênh instergram
kênh tweter
gmail
huyhoanh474@gmail.com
kênh google +
kênh facebook
kênh zalo
kênh tin tức trên trang face book
#NHHgming , #tintuc24hquanhta , #NHHvlogs

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem