Các động tác bổ trợ hiệu quả cho Đá Ngựa – Học Nhảy Hip Hop.Các động tác bổ trợ hiệu quả cho Đá Ngựa – Học Nhảy Hip Hop Bạn muốn tập Đá ngựa ( flare) nhưng tập mãi vẫn không qua.vậy phải làm sao để tập…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua