Các bé tập Học múa Vũ điệu " hoa sen nở -Phật ngàn tay"

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua