Cà Mau xa lắm – Ron …..Đưa anh một tấm bản đồ …anh sẽ dẫn em tới một nơi Điều gì mình chưa nếm trải….thì thử một lần mình dại dột chơi Nghe nói Cà Mau xa lắm……

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem