Ca Kịch: Hãy theo ta (Ban Thanh niên Jerusalem)Truyền giảng:”Kết nối yên thương”
08-09-2019
Giáo hội Tin lành Liên hiệp Trưởng lão Việt Nam
Hội Thánh Jerusalem Gò Vấp

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich