Ca kịch dân ca Nghệ Tĩnh: Một ông – hai bà ( Biên kịch: Nguyễn An Ninh)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich