Ca khúc : Mái Trường mến yêu – Thầy đàn học trò hát rất dễ thương.Ca khúc : Mái trường mến yêu – Thầy đàn học trò hát rất dễ thương.
#……………..#
#ĐĂNG MẬP #

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu