C++ Bài 1 – Xử lý cơ bản C++Tấn huỳnh chào anh em!!
Đây là bước xử lý đầu tiên của lập trình c++. Hãy nắm vững nó để tiến vào các bài tiếp nha^^
►Phần mềm dev:

#TanHuynh #C++ #LaptrinhC++
_________________________________________
—Tài liệu học—:
*Link tài liệu:
_________________________________________
Các bài khác:
+Bài 1: Xử lý cơ bản c++:
________________________________________________________
Cám ơn bạn đã xem video.
Chúc các bạn trở thành lập trình viên tương lai^^
1 tuần 2 video hoặc 1 tùy thôi ạ. Mình sẽ ráng ra đủ 200 phần.

— Bài sau mình sẽ hướng dẫn Kiểu số nguyên, số thực, kiểu chuỗi

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri