Bùa đốt nhang thỉnh tiên cơĐạo bùa thứ 2, trong bộ bùa Đàn cơ, trích trong sách Vạn Pháp Quy Tông, nguyên tác: Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Việt dịch: pháp sư Huyền Trí, 0918646496. Linh Quang Bảo điện, 372b hẻm 984, Bùi Văn Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc