Bom diễn xuất khóc tự nhiên như diễn viênAnh Hai Bom mỗi lần đòi hỏi đều hay khóc nhè, diễn rất sâu, nước mắt bao phê luôn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich