Bỏ Vợ #1 – Tiểu Thuyết của Hồ Biểu Chánh | Trò Chuyện Đêm KhuyaTiểu Thuyết Bỏ Vợ #1 của Hồ Biểu Chánh – Trò Chuyện Đêm Khuya – Đọc Truyện Đêm Khuya
♪ Nghe Tiếp Tập #2 End:
♪ Qua sự diễn đọc của TVB.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Tiểu Thuyết Bỏ Vợ là phần đầu của cuốn Bức Thơ Hối Hận.
Mời thính giả cùng nghe để thấy cái nhân tình thế thái ở đời, thấy được cái đạo, cái lẽ sống trong tác phẩm mà Hồ Biểu Chánh muốn gửi gắm.

Thầy Võ Như Bình – thân phận mồ côi, quê gốc Hậu Giang, thi đậu bằng thành chung rồi làm việc tại một hãng buôn dưới Sài Gòn. Được sự mai mối của thầy Thanh – bạn tâm giao với ông Ba Chánh, hai người nên duyên vợ chồng, sớm sanh một bé trai tên Nghiệp. Ông Ba Chánh thương thầy Bình thân phận côi cút nên cho thầy Bình về ở cùng cho tiện, thêm phần cha con, ông cháu gần nhau.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri