Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo Binh chủng Hóa học xử lý sự cố Rạng ĐôngCán bộ Viện Hóa học Môi trường Quân sự lấy mẫu vật tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: BCHH Quảng cáo Theo đó, sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xử Lý Chất Thải: https://akbarmontada.com/category/xu-ly-chat-thai