Bộ PC Core I7 8700 chuyên dựng hình với giá chỉ 20tr9Link sản phẩm :
🏢 𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐈́𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 – TƯ VẤN BUILD PC WORKSTATION ĐỒ HOẠ CHUYÊN NGHIỆP – MÁY TÍNH CẤU HÌNH KHỦNG RENDER VIDEO 4K 8K.
✆ 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 : 𝟎𝟗𝟕.𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑 – 𝟎𝟗𝟖.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟖𝟖 – 𝟎𝟗𝟎.𝟏𝟏𝟖.𝟗𝟗𝟗𝟗
✆ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆 : 𝟎𝟗𝟕.𝟏𝟖𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗 – 𝟎𝟗𝟖.𝟏𝟗𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗
✆ 𝑩𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 : 𝟎𝟕𝟎𝟓 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟖 – 𝟎𝟕𝟔𝟓 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟖
🏫 𝑺𝒉𝒐𝒘𝒓𝒐𝒐𝒎 : 𝟏𝟗𝟎 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ – 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠 – 𝐇𝐍
🔎 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 :
🎗️𝒀𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍 :

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe