Bộ máy kinh tế hoạt động như thế nào – Ray Dalio (2013)Economics 101: Dựa trên các mô hình thực tế của Dalio để hiểu về nền kinh tế, những mô hình mà ông đã phát triển trong suốt sự nghiệp của mình, bộ…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong