BỘ ĐỒ THỜ MEN RẠN TÀI LỘC QUÝ TỬ – PHÁT LỘC KHAI QUAN, RẠNG DANH TIÊN TỔ | XƯỞNG GỐM BÁT TRÀNG

BỘ ĐỒ THỜ MEN RẠN TÀI LỘC QUÝ TỬ – PHÁT LỘC KHAI QUAN, RẠNG DANH TIÊN TỔ | XƯỞNG GỐM BÁT TRÀNG


Bộ đồ thờ cơ bản nhất dành cho kích thước Lỗ Ban 48x69cm, hội đủ Tứ Đại: Đất – Nước – Gió – Lửa; là sự kết hợp hài hòa Âm Dương Ngũ Hành,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Bộ đồ thờ cơ bản nhất dành cho kích thước Lỗ Ban 48x69cm, hội đủ Tứ Đại: Đất – Nước – Gió – Lửa; là sự kết hợp hài hòa Âm Dương Ngũ Hành,…