Bố Cam làm bánh mỳ " dân tổ " Vlog 121Lấy cảm hứng từ Vlog của Ninh Tito mà mình làm Vlog này. Nói một chút về bánh mỳ ” dân tổ “. Hàng bánh mỳ đã có 20 năm chứ không phải gần đây mới…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep