BISCUIT | ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH | LIVE LONGER | FACTS ABOUT FOODĐây là một video trong chuỗi series “Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm – The Language of Techno-Food Processing in English” được biên soạn …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep