BÌNH DƯƠNG CÂN NHẮC ĐIỀU CHỈNH TUỔI NGHỈ HƯU VÀ TĂNG GIỜ LÀM THÊMKhông tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với những ngành nghề đặc thù; mở rộng khung thỏa thuận tăng giờ làm thêm 300 giờ lên 400 giờ/năm; xử lý nghiêm…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem