biểu diễn võ thuật ka ra te do Tíu tít TV tập 4Ka ra te là môn võ xuất xứ từ Nhật Bản , là môn võ trọng nghĩa , hãy siêng năng học tập võ thuật để nâng cao sức khỏe

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich