Biểu diễn kịch câm trai đẹp Hoàng Minh khiến BGK tranh cãi quyết liệt.
Dailymotion:
.
Dailymotion:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich