Biển mặn – Phương dung – Nhạc thu âm trước 1975

Biển mặn – Phương dung – Nhạc thu âm trước 1975


Biển mặn

Cao ngất Trường Sơn
ôm ấp tình thương
nước ra sông buồn
Tìm về biển Đông,
tình yêu thành
sóng Thái Bình Dương
Rồi từng đêm sương,
sóng vỗ về ru giấc quê hương
Nhưng quê hương chưa ngủ
khi bom đạn tơi bời
Còn nhục nhằn
dưới ruộng trên nương.
Tôi thức từng đêm,
thơ ấu mà nghe
muối pha trong lòng
Mẹ là mẹ trùng dương,
gào than từ bãi trước ghềnh sau
Tuổi trời qua mau,
gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi
Nên năm hăm mốt tuổi,
tôi đi vào quân đội
Mà lòng thì chưa hề yêu ai.
Người yêu tôi,
tôi mới quen mà thôi
Lúc dừng quân
trên vùng vừa tiếp thu
Vùng hoang vu
bóng dừa bờ cát dầy
Gió lên từng chiều vàng
nàng xoã tóc trên biển xanh.
Người yêu tôi
hay khóc trong chiều mưa
Lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây
Bảo yêu anh
em muốn chuyện đôi mình
Như màu xanh biển tình
trong ngày trời xinh rất xinh.
Tôi đến lại đi,
xa vắng đời tôi chiến chinh lâu dài
Miệt mài đường trai,
vượt truông dài che khuất biển xanh
Đẹp tựa trong tranh,
gót buồn lầy cho lúa thêm xanh
Trong bao lần quân hành,
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
Tôi đến lại đi,
xa vắng đời tôi chiến chinh lâu dài
Miệt mài đường trai,
vượt truông dài che khuất biển xanh
Đẹp tựa trong tranh,
gót buồn lầy cho lúa thêm xanh
Trong bao lần quân hành,
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Biển mặn

Cao ngất Trường Sơn
ôm ấp tình thương
nước ra sông buồn
Tìm về biển Đông,
tình yêu thành
sóng Thái Bình Dương
Rồi từng đêm sương,
sóng vỗ về ru giấc quê hương
Nhưng quê hương chưa ngủ
khi bom đạn tơi bời
Còn nhục nhằn
dưới ruộng trên nương.
Tôi thức từng đêm,
thơ ấu mà nghe
muối pha trong lòng
Mẹ là mẹ trùng dương,
gào than từ bãi trước ghềnh sau
Tuổi trời qua mau,
gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi
Nên năm hăm mốt tuổi,
tôi đi vào quân đội
Mà lòng thì chưa hề yêu ai.
Người yêu tôi,
tôi mới quen mà thôi
Lúc dừng quân
trên vùng vừa tiếp thu
Vùng hoang vu
bóng dừa bờ cát dầy
Gió lên từng chiều vàng
nàng xoã tóc trên biển xanh.
Người yêu tôi
hay khóc trong chiều mưa
Lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây
Bảo yêu anh
em muốn chuyện đôi mình
Như màu xanh biển tình
trong ngày trời xinh rất xinh.
Tôi đến lại đi,
xa vắng đời tôi chiến chinh lâu dài
Miệt mài đường trai,
vượt truông dài che khuất biển xanh
Đẹp tựa trong tranh,
gót buồn lầy cho lúa thêm xanh
Trong bao lần quân hành,
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
Tôi đến lại đi,
xa vắng đời tôi chiến chinh lâu dài
Miệt mài đường trai,
vượt truông dài che khuất biển xanh
Đẹp tựa trong tranh,
gót buồn lầy cho lúa thêm xanh
Trong bao lần quân hành,
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
tôi qua vùng khô cặn
Mà mồ hôi thành biển mặn trên môi.
5.00