BIỂN LẠNH #6│Cào Trúng Vật Quý Dưới Đáy Biển,Đánh Đổi Một Vác Giả.ocean going ship.

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Ghe đang kéo cào,anh em đang ngủ thì bỗng khựng lại nên phải kéo giả lên thì ra kéo phải 1 vật dưới biển.Vác này có nhiều hải sản to như tôm sú,tôm…

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời