Bible reflections Holy Week: Wednesday

Bible reflections Holy Week: Wednesday


Every day of the Holy Week we will publish a short bible reflection. For Wednesday, brother Jean-Marie speaks about Mark 14:53-74, Jesus before the …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu