Bi hài kịch "Phụ Tử Tình Thâm" Hoàng Nam,Anthony Lê và các bạn TN HTTL PhiladelphiaBi hài kịch “Phụ Tử Tình Thâm” DV Nguyễn Hoàng Nam,Anthony Lê và các bạn TN HTTL Philadelphia. Vở kịch trong dịp truyền giảng Father Day 2019 tại HTTL Philadelphia

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich