“Bêu tên” BHXH chưa thực hiện giao dịch điện tử | VTCVTC | Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê bình 22 BHXH tỉnh, thành phố chưa triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử.

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem