Bệnh viện Bạch Mai: Bệnh nhân nặng đang được điều trị tốt | VTC Now

Bệnh viện Bạch Mai: Bệnh nhân nặng đang được điều trị tốt | VTC Now


VTC Now | Bệnh viện Bạch Mai đang trong thời gian nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuy nhiên, việc điều trị cho các bệnh nhân nặng tại các khoa, phòng đang có những tín hiệu tốt.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt
4.09