Bên tượng đài vì an ninh tổ quốc.Nhạc: Trương Hùng. Thơ: Phan Gia Liên. – Biểu diễn: Anh Tinh và Tốp ca.
– Nội dung: Qua quá trình lịch sử xây dựng, chiến đấu, hy sinh với những chiến công âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng lớn lao, lực lượng Công an nhân dân hôm nay đã trưởng thành và không ngừng lớn mạnh. Công an tỉnh Tuyên Quang tự hào là những người con trên quê hương cách mạng, thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng, thủ đô xanh cách mạng luôn vững tin, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với ngành, viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang đó.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem