BCTT Game 1 Tien GiangBước chân thần tốc Game đầu tiên tại khu vực miền Tây nam bộ, diễn ra tại Khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút – Tiền Giang

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri