BBC 6 Minute English March 10, 2016 – Corporate team buildingAudio: BBC Learning English – 6 Minute English
Film made by Silenthie.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the