Bát Hương Phải Có CỐT THẤT Bảo Là 7 Thứ Này Không Thì Hỏng Hẳn

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Bát hương được coi như ngôi nhà vô hình của người đã khuất,của thần linh.Quan trọng hơn nữa bên trong bát hương cần phải có “Cốt Thất Bảo” thì mới linh ứng. Hãy xem đó gồm những gì

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 7

5.00