Bắt chước như ông thần của diễn xuất #3 (SHINee's funny moments)Bắt chước bạn nhà chẻ cũng là một (thể) loại niềm vui của năm ông tướng~ Cuối tuần vui vẻ nha x with love.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich