Bảo vệ Bảo hiểm xã hội bị gi.ết tại nơi làm việc Tìm thấy xe máy của nạn nhânSau khi ông Đặng Ngọc Thành, bảo vệ của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu Nghệ An được phát hiện , nghi do bị , công an vào cuộc điều tra và nhanh…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem