BẢO KÍNH CẢNH GIỚINhắc nhở giữ giới luật
Mỗi buổi sáng sớm tại Tuệ Tâm thiền thư quán, sau thời ngồi thiền và tụng kinh, sư Minh Tâm luôn dành 30 – 60 phút nhắc nhở giới luật, sách tấn đệ tử tu hành tinh tấn. Đây là lới sách tấn của Sư sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019:
– Thân người khó được, phải hàng trăm nghìn kiếp sống, một chúng sinh mới may mắn có được thân người.
– Bằng trí tuệ giác ngộ, Đức Phật thấy có 99,99% con người, sau khi chết đoạ vào 4 đường ác đạo: Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atula.
– Người không giữ giới như người què 2 chân. Người lìa bỏ ngũ dục, thâu nhiếp năm căn gọi là người xuất gia.
– Khi sống, con người thường bị cảm giác dục lạc lôi cuốn, tham đắm trong nó, tìm mọi cách để thoả mãn nó, tạo nên nhiều ác nghiệp, bị mê mờ tâm trí. Khi chết, bị nghiệp thức dẫn đi tái sinh vào cảnh giới tương ưng. Như vậy, bạn có thể thoả mãn nhất thời trong 1 kiếp, để rồi chịu đoạ đày trong vô số kiếp. Vì vậy mà Đức Phật dạy: “Dục lạc thế gian như mật bôi trên lưỡi dao”. Người đời chơi với nghiệp như trẻ con chơi đùa với rắn độc.
– Người không có tu tập, tâm thức mê mờ, một khi chết đi, một thân một mình đi trong đến tối bão bùng, nhiều hiểm nguy mà chân lại què, mắt lại mù, không có cách gì tránh khỏi tai ương.
– Vì lòng từ bi, Đức Phật chế ra giới luật đề ngăn ngừa chúng sinh tránh gây nhân ác nghiệp, tránh quả báo đoạ đày. Giống như người cha lành ngăn không cho con mình, là đứa trẻ lên ba chơi với dao sắc, hồ nước hay rắn độc.
– Giới gồm có giới nội và giới ngoại. Giới ngoại gồm ngũ giới, bát quan trai giới hay thập giới, nhưng quan trọng nhất là giới nội, tức tự kỷ luật nội tâm.
– Nếu bạn không lệ thuộc ăn và ngủ, bạn đã tự do được 50% với các cảm xúc dục lạc. Cùng lắm bạn có 100 năm để tu, nhưng bạn sẽ có 1 ngàn thế kỷ để ngủ. Vậy bạn hãy bớt ăn, bớt ngủ để mà tu.
– Đức Phật dạy tứ chúng phật tử phải lấy giới làm thầy, lấy “Thập thánh đạo” làm con đường, tự mình thắp đuốc Tuệ lên mà đi.
– Phải bám lấy 1 thiện pháp làm đề mục, cột chặt tâm mình vào đó để quán chiếu, không cho tâm mình 1 phút thả rông, kẻo cỏ dại nó mọc, nó chiếm hữu thân ta. Nhờ vậy mà tâm ta được thanh tịnh.
– Một người chỉ tinh tấn tu hành khi sợ hãi sinh tử, kinh sợ ác nghiệp, nhàm chán cuộc sống thế tục, chán “kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con”, sợ tái sinh kiếp sau không biết làm chó hay làm mèo, thì mới thoát ra khỏi dục lạc thế gian để tu hành được.
– Nếu ta quan niệm quãng đường từ 1 chúng sinh cấp thấp (như ruồi, muỗi, tôm, cá) tiến dần lên giác ngộ như nấc thang 100 bậc, thì 1 chúng sinh được làm thân người đã tiến đến bậc 95, 96. Nếu vì tham đắm dục lạc để rớt từ đỉnh xuống chân bậc thang, lại mang lông đội sừng, hay làm giun, gián thì thật uổng phí lắm thay.
– Con người chỉ có 1 kiếp để chọn lựa tu hay không? Hoặc anh tham đắm dục lạc để trôi lăn đày đoạ trong lục đạo luân hồi, hoặc anh xả thân cầu đạo để thoát vòng sinh tử:
“Đường này đến Niết bàn,
Đường kia lộn thế gian.
Các đệ tử học Phật,
Phải xác định rõ ràng”.
– Pháp của Đức Phật chỉ có 1, là phải biết rõ những gì xảy ra nơi Thân, Thọ, Tâm, Pháp của chính mình, phải thấy được lý duyên sanh trong đó.
– Ngũ uẩn quá khứ không thực, ngũ uẩn tương lai không thực. Ngũ uẩn hiện tại đang biến hoại, đừng trú vào đó. “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, “Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe…”
– Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử, chỉ có 1 con đường duy nhất, là thực hành chuyển nghiệp, bằng pháp quán tứ niệm xứ, thực hành Thập thánh đạo, đoạn trừ tham ái, phá bỏ vô mình, đạt giác ngộ, giải thoát.
– Muốn đạt tuệ giác Phật, phải tinh tấn thực hành tỉnh giác, chánh niệm, diệt trừ hoàn toàn tham sân si.
– Hành giả cầu giải thoát phải tinh tấn, liên tục như người cọ bùi nhùi lấy lửa.
Bs. Nguyễn Đình Tạo dựng phim và lược ghi
(Nội dung bài đánh máy đã được sư Minh Tâm duyệt qua)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem